لیست مراکز فروش نرم افزار زوج خوشبخت  ( داروخانه ها ) استان فارس

تلفن آدرس نام فروشگاه صنف

7279730

شیراز - بلوار رحمت - میدان کوزه گری - خ شاهزاده میگوم مسعودی داروخانه

2331261

شیراز - سی متری سینما سعدی - جنب مسجد ایرانی ولیعصر داروخانه

2300937

شیراز - خ زند - جنب هتل بین المللی پارس دکتر امامی داروخانه

2339779

شیراز - خ زند - اول خ خیام آریا داروخانه

8244555

شیراز - بلوار رحمت - حدفاصل چهارراه زندان - جنب درمانگاه امام جعفرصادق دکتر واقفی داروخانه

2305224

شیراز - خ 20متری سینماسعدی - نبش هدایت کاشف داروخانه

2296457

شیراز - فلکه دانشجو امین علی داروخانه

2288141

شیراز - خ تخت طاووس طاووس داروخانه

8246209

شیراز - بلوار رحمت - 500 دستگاه ارتش - ایستگاه 2  زهرا بیک داروخانه

8203294

شیراز - خ قاآنی 9 - روبروی بانک سپه دکتر محسن غفاری داروخانه

2249126

شیراز - فلکه ولیعصر - جنب بیمارستان شیراز دراگ استور شبانه روزی دراگون داروخانه

2229712

شیراز - خ لطفعلی خان زند - درب شیخ روزبهانی داروخانه

7200033

شیراز - بلوار مدرس - خ برجستون - نبش خ فاضل حیدرپناه داروخانه

2289257

شیراز - بلوار هفت تنان - نبش کوچه 28 نیک نهاد داروخانه

2317758

شیراز - خ زند - روبروی 20 متری - انتهای کوچه عباسیان پزشکیان داروخانه

0752-3554711

 صفاشهر - ناحیه 2 امام خمینی (خرمی) دکتر احمدپور داروخانه

4221775

 نورآباد - خ هنرستان  دکتر محمودی داروخانه

0722-4222242

 ممسنی - خ سپاه پاسداران دکتر حسینی داروخانه

0722-4221455

 نورآباد ممسنی - روبروی بانک ملی مرکزی  دکتر کیائی داروخانه

0722-2227677

 کازرون - خ ابوذر -  دکتر شجاعی داروخانه

0782-5222868

 لامرد فارس - بلوار جهاد  دکتر اکبری داروخانه

0782-2245757

 لامرد شهر جدید - بلوار جوان  شبانه روزی نادر زرین داروخانه

0712-7223388

 زرین دشت جاجی آباد - خ امام خمینی - نرسیده به سه راه درمانگاه دکتر ظریفی داروخانه

0711-2356883

شیراز - خ عدل - نبش ساختمان 52  دکتر سجادیان داروخانه

0782-2222770

 شهرستان گراش - خ امام - مقابل باغ ویلی شبانه روزی دکتر لظافت داروخانه

0752-4223888

 شهرستان اقلید - خ امام - روبروی بانک صادرات مرکزی  دکتر غیاثی داروخانه

0712-6222625

 شهرستان فیروزآباد - خ 22 بهمن  دکتر مهربانیان داروخانه

0732-5223109

 شهرستان نیریز - خ ولیعصر  دکتر صادقی داروخانه

0712-5743500

شهرستان کوار اکبرآباد دکتر فرامرز مظفری داروخانه

0782-5722012

لامرد شهر - اشکنان  اورنگ داروخانه

0751-3363141

 شهرستان آباده - جنب سینما دکتر نعمت الهی داروخانه